"SELAMAT DATANG DI 96.5 RAMALOKA FM SERANG "Sobat Anda Disegala Suasana"

SILSILAH SULTAN BANTEN - Ramaloka FM Serang
Artikel Terbaru :
/>
Home » » SILSILAH SULTAN BANTEN

SILSILAH SULTAN BANTENSYARIF HIDAYATULLAH - SUNAN GUNUNG JATI Berputera :
1. Ratu Ayu Pembayun.
4. Maulana Hasanuddin
2. Pangeran Pasarean
5. Pangeran Bratakelana
3. Pangeran Jaya Lelana
6. Ratu Wianon

7. Pangeran Turusmi
PANGERAN HASANUDDIN - PANEMBAHAN SUROSOWAN(1552-1570) Berputera :
1. Ratu Pembayu
8. Ratu Keben
2. Pangeran Yusuf
9. Ratu Terpenter
3. Pangeran Arya Japara
10. Ratu Biru
4. Pangeran Suniararas
11. Ratu Ayu Arsanengah
5. Pangeran Pajajara
12. Pangeran Pajajaran Wado
6. Pangeran Pringgalaya
13. Tumenggung Wilatikta
7. Pangeran Sabrang LorPangeran
14. Ratu Ayu Kamudarage

15. Pangeran Sabrang Wetan
MAULANA YUSUF PANEMBAHAN PAKALANGAN GEDE(1570-1580) Berputera :
1. Pangeran Arya Upapati
8. Ratu Rangga
2. Pangeran Arya Adikara
9. Ratu Ayu Wiyos
3. Pangeran Arya Mandalika
10. Ratu Manis
4. Pangeran Arya Ranamanggala
11. Pangeran Manduraraja
5. Pangeran Arya Seminingrat
12. Pangeran widara
6. Ratu Demang
13. Ratu Belimbing
7. Ratu Pecatanda
14. Maulana Muhammad
MAULANA MUHAMMAD PANGERAN RATU ING BANTEN(1580-1596) Berputera :
1. Pangeran Abdul Kadir

SULTAN ABUL MAFAKHIR MAHMUD 'ABDUL KADIR KENARI(1596-1651) Berputera :
1. Sultan 'Abdul Maali Ahmad Kenari(Putra Mahkota)
19. Pangeran Arya Wirasuta
2. Ratu Dewi
20. Ratu Gading20.
3. Ratu Ayu
21. Ratu Pandan
4. Pangeran Arya Banten
22. Pangeran Wirasmara
5. Ratu Mirah
23. Ratu Sandi
6. Pangeran Sudamanggala
24. Pangeran Arya Jayaningrat
7. Pangeran Ranamanggala
25. Ratu Citra
8. Ratu Belimbing
26. Pangeran Arya Adiwangsa
9. Ratu Gedong
27. Pangeran Arya Sutakusuma
10. Pangeran Arya Maduraja
28. Pangeran Arya Jayasantika
11. Pangeran Kidul
29. Ratu Hafsah
12. Ratu Dalem
30. Ratu Pojok
13. Ratu Lor
31. Ratu Pacar
14. Pangeran Seminingrat
32. Ratu Bangsal
15. Ratu Kidul
33. Ratu Salamah
16. Pangeran Arya Wiratmaka
34. Ratu Ratmala
17. Pangeran Arya Danuwangsa
35. Ratu Hasanah
18. Pangeran Arya Prabangsa
36. Ratu Husaerah

37. Ratu Kelumpuk

38. Ratu Jiput

39. Ratu Wuragil
PUTRA MAHKOTA SULTAN 'ABDUL MA'ALI AHMAD, Berputera:
1. Abul Fath Abdul Fattah
8. Pangeran Arya Kidul
2. Ratu Panenggak
9. Ratu Tinumpuk
3. Ratu Nengah
10. Ratu Inten
4. Pangeran Arya Elor
11. Pangeran Arya Dipanegara
5. Ratu Wijil
12. Pangeran Arya Ardikusuma
6. Ratu Puspita
13. Pangeran Arya Kulon
7. Pangeran Arya Ewaraja
14. Pangeran Arya Wetan

15. Ratu Ayu Ingalengkadipura
SULTAN AGENG TIRTAYASA -'ABUL FATH 'ABDUL FATTAH(1651-1672) Berputera :
1. Sultan Haji
16. Tubagus Muhammad 'Athif
2. Pangeran Arya 'abdul 'Alim
17. Tubagus Abdul
3. Pangeran Arya Ingayudadipura
18. Ratu Raja Mirah
4. Pangeran Arya Purbaya
19. Ratu Ayu
5. Pangeran Sugiri
20. Ratu Kidul
6. Tubagus Rajasuta
21. Ratu Marta
7. Tubagus Rajaputra
22. Ratu Adi
8. Tubagus Husaen
23. Ratu Ummu
9. Raden Mandaraka
24. Ratu Hadijah
10. Raden Saleh
25. Ratu Habibah
11. Raden Rum
26. Ratu Fatimah
12. Raden Mesir
27. Ratu Asyiqoh
13. Raden Muhammad
28. Ratu Nasibah
14. Raden Muhsin
29. Tubagus Kulon
15. Tubagus Wetan

SULTAN ABU NASR ABDUL KAHHAR - SULTAN HAJI (1672-1687) Berputera :
1. Sultan Abdul Fadhl
6. Ratu Muhammad Alim
2. Sultan Abul Mahasin
7. Ratu Rohimah
3. Pangeran Muhammad Thahir
8. Ratu Hamimah
4. Pangeran Fadhludin
9. Pangeran Ksatrian
5. Pangeran Ja'farrudin
10. Ratu Mumbay (Ratu Bombay)
SULTAN ABUDUL FADHL (1687-1690) Berputra :
- Tidak Memiliki Putera

SULTAN ABUL MAHASIN ZAINUL ABIDIN(1690-1733 ) Berputera :
1. Sultan Muhammad Syifa
31. Raden Putera
2. Sultan Muhammad Wasi'
32. Ratu Halimah
3. Pangeran Yusuf
33. Tubagus Sahib
4. Pangeran Muhammad Shaleh
34. Ratu Sa'idah
5. Ratu Samiyah
35. Ratu Satijah
6. Ratu Komariyah
36. Ratu 'Adawiyah
7. Pangeran Tumenggung
37. Tubagus Syarifuddin
8. Pangeran Ardikusuma
38. Ratu 'Afiyah Ratnaningrat
9. Pangeran Anom Mohammad Nuh
39. Tubagus Jamil
10. Ratu Fatimah Putra
40. Tubagus Sa'jan
11. Ratu Badriyah
41. Tubagus Haji
12. Pangeran Manduranagara
42. Ratu Thoyibah
13. Pangeran Jaya Sentika
43. Ratu Khairiyah Kumudaningrat
14. Ratu Jabariyah
44. Pangeran Rajaningrat
15. Pangeran Abu Hassan
45. Tubagus Jahidi
16. Pangeran Dipati Banten
46. Tubagus Abdul Aziz
17. Pangeran Ariya
47. Pangeran Rajasantika
18. Raden Nasut
48. Tubagus Kalamudin
19. Raden Maksaruddin
49. Ratu SIti Sa'ban Kusumaningrat
20. Pangeran Dipakusuma
50. Tubagus Abunasir
21. Ratu Afifah
51. Raden Darmakusuma
22. Ratu Siti Adirah
52. Raden Hamid
23. Ratu Safiqoh
53. Ratu Sifah
24. Tubagus Wirakusuma
54. Ratu Minah
25. Tubagus Abdurrahman
55. Ratu 'Azizah
26. Tubagus Mahaim
56. Ratu Sehah
27. Raden Rauf
57. Ratu Suba/Ruba
28. Tubagus Abdul Jalal
58. Tubagus Muhammad Said (Pg. Natabaya)
29. Ratu Hayati

30. Ratu Muhibbah

SULTAN MUHAMMAD SYIFA' ZAINUL ARIFIN (1733-1750) Berputera :
1.Sultan Muhammad 'Arif
7. Ratu Sa'diyah
2. Ratu Ayu
8. Ratu Halimah
3. Tubagus Hasannudin
9. Tubagus Abu Khaer
4. Raden Raja Pangeran Rajasantika
10. Ratu Hayati
5. Pangeran Muhammad Rajasantika
11. Tubagus Muhammad Shaleh
6. Ratu 'Afiyah

SULTAN SYARIFUDDIN ARTU WAKIL(1750-1752 )
- Tidak Berputera

SULTAN MUHAMMAD WASI' ZAINUL 'ALIMIN(1752-1753)
- Tidak Berputera

SULTAN MUHAMMAD 'ARIF ZAINUL ASYIKIN(1753-1773) Berputra :
1. Sultan Abul Mafakhir Muhammad Aliyudin
4. Pangeran Suralaya
2. Sultan Muhyiddin Zainusholiohin
5. Pangeran Suramanggala
3 . Pangeran Manggala

SULTAN ABUL MAFAKHIR MUHAMMAD ALIYUDDIN(1773-1799) Berputera :
1. Sultan Muhammad Ishaq Zainul Muttaqin
5. Pangeran Musa
2. Sultan Agilludin (Sultan Aliyuddin II)
6. Pangeran Yali
3. Pangeran Darma
7. Pangeran Ahmad
4. Pangeran Muhammad Abbas

SULTAN MUHYIDDIN ZAINUSHOLIHIN(1799-1801) Berputera :
1. Sultan Muhammad Shafiuddin

Sultan Muhammad Ishaq Zainul Muttaqin (1801-1802)
Sultan Wakil Pangeran Natawijaya (1802-1803)
Sultan Agilludin (Sultan Aliyuddin II) (1803-1808)
Sultan Wakil Pangeran Suramanggala (1808-1809)
Sultan Muhammad Syafiuddin (1809-1813)
Sultan Muhammad Rafiuddin (1813-1820)
Share this article :
Comments
0 Comments

0 komentar:

Apa Pendapat Sobat ?

Silahkan Sobat Ramaloka FM Berkomentar di sini..!

 
RAMALOKA FM : Jl. Mayor Syafe'i No. 66B, Serang Banten Tel: +62 254 203936
Copyright © 2011. Ramaloka FM Serang - All Rights Reserved